งานติดตั้งท่อส่งลม ส่งลมเย็นเข้าเครื่องบิน

Visitors: 82,743