พัดลมฟาร์ม ใบพัด 40 นิ้ว

พัดลมฟาร์ม ใบพัด 40 นิ้ว JFD-1000HE มอก.934-2558

พัดลมดูดระบายความร้อน ในอาคารโรงงาน โกดังเก็บสินค้า

มาสเตอร์แฟน ซัพพลาย แอนด์พาร์ท จำหน่าย พัดลมฟาร์ม 40 นิ้ว รุ่น JDF-1000HE รองรับมาตรฐาน มอก. 934-2558 ชัตเตอร์เปิดปิดอัตโนมัติ เป็นพัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง เหมาะสำหรับงานดูดระบายความร้อน กลิ่น ควัน ในอาคาร โดยที่ให้ปริมาณลมมาก พัดลมฟาร์ม 40 นิ้ว ใช้กลไกปิด-เปิดอัตโนมัติเมื่อมอเตอร์ทำงาน ไม่มีเสียงดังของชัตเตอร์หรือบานเกล็ดของพัดลมฟาร์มเวลาเปิด-ปิดพัดลม โดยแขนกลจะดันให้ซัตเตอร์เปิดออก เพื่อให้ลมเข้า-ออกผ่านชัตเตอร์ได้ไม่ว่ามอเตอร์จะหมุนทางไหน ทนทานและประหยัดไฟ พัดลมโรงเรือน พัดลมระบายอากาศ พัดลมโรงงาน พัดลมฟาร์มไก่ พัดลมฟาร์มหมู

 

Visitors: 98,802